Dagenes Formål

ChristiansbjergDage 2020 er udsprunget af Christianskirkens udadvendte uge i april 2016, der affødte en mulighed for gentagelse i 2017. Denne gang valgte vi at kalde det for en "festuge", idet vi ydmygt forventer, at der er brug for sådan en uge og at konceptet kun kan blive større, bredere og bedre i årene frem. Efter festugen i 2019 samledes vi os og besluttede at fokusere aktiviteterne til fire festlige dage.

Vores formål med de fire festlige dage er at skabe spændende, sjove og synlige aktiviteter for alle de mennesker der besøger, bor og har en hverdag i området Christiansbjerg. Vi håber desuden at de mange forskellige beboerne i Christiansbjerg opdager nye personer at kende, nye steder og at mellemrummet mellem den fremmede og personen bliver mindre.

Fællesskaber for alle

Udvalget bag dette års ChristiansbjergDage 2020 valgte tidligt temaet ”Fællesskaber for alle” fordi vi ser på Christiansbjerg ud fra to vinkler; personerne i udvalget kender til talrige foreninger, fællesskaber, netværk og aktiviteter, som alle er livgivende i dét perspektiv, at ensomhed blandt unge og ældre forværrer deres situationer og liv. Så fællesskaber kan rent faktisk redde liv. Samtidig erkender vi at mange stadig har brug for fællesskaber. Så derfor vil vi gerne give Christiansbjerg fire dage med smagsprøver på hvad der findes af fællesskaber på Christiansbjerg og samtidig skabe fællesskaber på tværs af de grupperinger der måske findes. 

Vi skaber ydmygt et lille program for hver dag, hvor man kan komme med et åbent sind og lytte eller opleve mennesker og historier, du aldrig troede fandtes. Men de er lige her, på Bjerget, til liv og glæde for hinanden.

Tak til alle vores sponsorer fordi de har gjort det muligt at skabe lidt af det eksklusive til de fire dage, men særligt takker vi alle samarbejdspartnere på Christiansbjerg, fordi de ALLE har ydet en indsats for de mange events til beboerne.

 

Vi ønsker jer alle fantastisk dage på Christiansbjerg, og beder jer alle overveje at tage en frivillig tørn i forberedelserne til næste års festlige uge.

Vi håber meget at I alle vil tænke og arbejde med på at skabe en ekstra dimension af sammenhold og fællesskab i dét der er vores nærområde og bymiljø - det attraktive Christiansbjerg.

Mvh Koordinator Peter Worm Madsen

- på vegne af initiativtagerne og samarbejdspartnerne bag ChristiansbjergDage 2020